åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.2.3 Registrering af virksomheder" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Virksomheder skal eller kan registreres hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen som oplagshaver eller som varemodtager efter nedenstående regler, se i øvrigt de generelle regler om registrering i A.5.

Der er ikke krav om registrering af virksomheder i andre EU-lande, der har fjernsalg af kul mv. til en privat køber i Danmark, se A.5.4. Dette indebærer, at afgiften af kul mv. påhviler køber.

En person, der drev virksomhed med forretningssted i Tyskland, er af Landsskatteretten anset for at være afgifts- og momspligtig her i landet af koksleverancer til private danske forbrugere, jf. SKM2002.357.LSR, idet virksomheden i alt væsentlig har været beliggende og udøvet her i landet.

Ved anmeldelse til registrering bruges en blanket (blanket nr. 23.007), som kan fås elektronisk eller hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen. Blanketten omfatter tillige registrering for CO2-afgift af kul.