Dato for offentliggørelse
15 jan 2006 19:25
Overordnede emner
Afgift
Resumé
Punktafgiftsvejledningen er opdateret med redaktionel afslutning pr. 31. december 2005.
Hvad er nyt?

Januar 2006

B.1 Spiritus

B.2 Vin og frugtvin

 • Lov nr. 1410 af 21. december 2005, justering af tillægsafgift på alkoholsodavand, se B.2.1 og se B.2.9

B.3 Øl

 • Lov nr. 1410 af 21. december 2005, justering af tillægsafgift på alkoholsodavand, se B.3.1 og se B.3.7 

E.1 Motorkøretøjer

 • Landsskatteretskendelse om at transportomkostninger skal indgå i den afgiftspligtige værdi, SKM2005.488.lsr, se E.1.5.
 • Beløbsgrænser (skalaknæk) ændret pr. 1. januar 2006, jf. E.1.4.1.
 • Nyt fradrag for dieselsdrevne person- og varebiler forsynet med partikelfilter, jf. E.1.5

F.1 Mineralolie

 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005 af 21. december 2005, hæftelse, når flere virksomheder råder over samme lagerplads, se F.1.1
 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, mikrokraftvarmeanlæg, forenkling mv., se F.1.1
 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, forbrugsregistrering, justering mv., se F.1.2.1
 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, afgiftslempelse på fjernvarme mv., se F.1.5.5

F.2 Kul

 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, godtgørelse til diplomater, se F.2.5
 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, hæftelse, når flere virksomheder råder over samme lagerplads, se F.2.3.1
 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, forbrugsregistrering, justering mv., se F.2.3.1
 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, afgiftslempelse på fjernvarme mv., se F.2.5

F.3 Elektricitet

 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, solcelleel, tidsbegrænsning for afgiftsfritagelse ophævet, se F.3.1
 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, justering af afgiftssatser, se F.3.2
 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, forbrugsregistrering, justeringer mv., se F.3.4 og F.3.5
 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, afgiftslempelse på fjernvarme mv., se F.3.8.1
 • SKAT-Meddelelse - afgift af energi anvendt i minikraftvarmeanlæg, SKM2005.475.SKAT, se F.3

F.4 Naturgas og bygas

 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, mikrokraftvarmeanlæg, forenkling mv., se F.4.1
 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, omregning fra øvre til nedre brændværdi, se F.4.1
 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, forbrugsregistrering, justeringer mv., se F.4.2 og F.4.3
 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, afgiftslempelse på fjernvarme mv., se F.4.5

F.5 Kuldioxid

 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, justering af afgiftssats for el, se F.5.1
 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, omregning fra øvre til nedre brændværdi, se F.5.1
 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, afgiftslempelse på fjernvarme mv., se F.5.5

F.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift

F.8 Tilskud til CO2-afgift

 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, Elforbrug - tilskuddets størrelse ændret, se F.8 

G.1 Emballager, poser, engangsservice og pvc-folier

 • Lov 1410 af 21. december 2005, emballageafgiftslovens bilag 1, alkoholsodavand (konsekvensrettelse), se G.1 
 • Vestre Landsrets dom af 15. december 2005 SKM2006.18.VLR, kondenseret mælk til kaffe, ikke omfattet af afgiftsfritagelsen for flydende sød-, let-, skummet- og kærnemælk, se G.1.1.2

G.4 Råstoffer

G.11 Svovl

 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, svovlafgiftsfritagelse, egne fremstillede energiprodukter, der anvendes til produktion af tilsvarende energiprodukter, se G.11.5

G.14 Kvælstof

 • Lov nr. 1417 af 21. december 2005, Vognmænd, der anvender kvælstof i lastbilers miljø-filtre, kan få godtgørelse af den betalte afgift, se G.14.5
ISBN-nummer
978-87-7552-828-2
Pdf-udgave
Punktafgiftsvejl_2006_1.ny1.pdf
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Punktafgiftsvejledning 2006-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.