Afgiftspligtige varer kan i mange tilfælde leveres afgiftsfrit til diplomatiske repræsentationer, internationale institutioner o.l. og til de personer, der er knyttet til dem.

Virksomheden skal sikre sig, at de pågældende er berettiget til at opnå told- og afgiftsfrihed. Oplysninger herom kan efter behov fås hos SKAT.

TolddeklarationDiplomater o.l. afleverer en tolddeklaration (blanket nr. 13.004) til virksomheden, der herefter kan levere varerne uden afgift. For hvert kvartal og senest den 15. i måneden efter skal virksomheden sende kontroldelen til SKAT. Ekspeditørdelen forsynet med kundens kvittering skal opbevares i virksomheden.

For visse afgifters vedkommende, fx nogle energiafgifter og vandafgift, sker leveringen inkl. afgift, hvorefter diplomaten kan søge om godtgørelse af den betalte afgift. Dette vil fremgå af kapitlet om den enkelte afgift.