Dato for offentliggørelse
15 jan 2008 11:30
Overordnede emner
Afgift
Resumé
Punktafgiftsvejledningen er opdateret med redaktionel afslutning pr. 31. december 2007.
Hvad er nyt?

 

A.5 Afgiftspligtige virksomheder og personer (registrering)

B.1 Spiritus

E.1 Registreringsafgift af motorkøretøjer

 • Nye bestemmelser om op- og nedvejning, se E.1.1.
 • Valgmulighed for afgiftsbetaling for varebiler med tilladt totalvægt på ikke over 2 tons, se E.1.4.2.
 • Regulerede beløbsgrænser for 2008, se E.1.4.1 og E.1.4.2.1 samt E.1.5.

E.2 Vejbenyttelsesafgift

 • Ny bekendtgørelse om forhandling af vejbeviser, se E.2.1 m.m.

F.1 Mineralolieprodukter

F.2 Kul og affaldsvarme

F.3 Elektricitet

 • Bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007, bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove (Afgiftslempelser på fjernvarme m.v. som led i udmøntning af finanslovsaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre og mikrokraftvarme samt justeringer af forbrugsregistrering m.v.), se F.3.2, F.3.8.1.
 • Lov nr. 1536 af 19. december 2007, om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. (Indeksering af energiafgifterne), F.3, F.3.2 og F.3.8.1.

F.4 Naturgas og bygas

F.5 Kuldioxid

 • Bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007, bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove (Afgiftslempelser på fjernvarme m.v. som led i udmøntning af finanslovsaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre og mikrokraftvarme samt justeringer af forbrugsregistrering m.v.), se F.5.1 og F.5.5.
 • Lov nr. 1536 af 19. december 2007, om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. (Indeksering af energiafgifterne), se F.5, F.5.1 og F.5.5.

F.6 Godtgørelse af energiafgifter og CO2-afgift

 • Bekendtgørelse nr. 1326 af 30. november 2007, bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af elforsyning, lov om naturgasforsyning, lov om varmeforsyning, lov om Energinet Danmark, lov om planlægning, lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner og amtskommuner og lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter (Energispareaftalen, havvindmølleudbud, statens købepligt til regionale eltransmissionsnet og gasdistributionsnet, kommuners påbegyndelse af nye aktiviteter i relation til bestemmelserne om modregning i bloktilskud m.v.), se F.6.5.2 og F.6.5.6.
 • Bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007, bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove (Afgiftslempelser på fjernvarme m.v. som led i udmøntning af finanslovsaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre og mikrokraftvarme samt justeringer af forbrugsregistrering m.v.), se F.6.1.3, F.6.1.4, F.6.5.2 og F.6.5.5.
 • Landsskatteretskendelse af 18. oktober 2007. Skattecentrets tilbagekaldelse af tilladelse til aftalemæssig allokering af afregning af fjernvarme blev godkendt af Landsskatteretten. Tilladelsen var givet i strid med hidtidige retningslinjer og kunne derfor tilbagekaldes med fremtidig virkning, SKM2007.895.LSR, se F.6.1.1.
 • Lov nr. 1536 af 19. december 2007, om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. (Indeksering af energiafgifterne), se F.6.1.3, F.6.1.4, F.6.5.2, F.6.6, F.6.9.1, F.6.9.2 og F.6.9.3.

F.8 Tilskud til CO2-afgift

 

 • Bekendtgørelse nr. 1327 af 30. november 2007, bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om ændring af forskellige miljø- og energiafgiftslove (Afgiftslempelser på fjernvarme m.v. som led i udmøntning af finanslovsaftalen for 2006, afgiftslempelser på kvælstof i lastbilers miljøfiltre og mikrokraftvarme samt justeringer af forbrugsregistrering m.v.), se F.8, F.8.2.2 og F.8.3.2.
 • Lov nr. 1536 af 19. december 2007, om ændring af forskellige energiafgiftslove mv. (Indeksering af energiafgifterne), se F.8 og F.8.5.1.

F.9  Tilskud til el-produktion

G.11 Svovl

 

ISBN-nummer
978-87-7059-312-0
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Punktafgiftsvejledning 2008-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.