§ 2, stk. 2
Virksomheder, der er registreret som forbrugsvirksomhed efter svovlafgiftsloven, kan efter ansøgning til SKAT få tilladelse til at betale afgift af udledningen af svovldioxid (SO2) i stedet for af svovlindhold i de forbrugte varer.

Afgiften er ►10,2 kr. pr. kg◄ SO2, der er udledt til luften. Afgiftssatsen svarer til afgiften på ►20,4 kr. pr. kg◄ svovl.

Betingelserne for SO2-tilladelse fremgår af G.11.4.5.

Almindeligt bundfradrag
§ 32
Se G.11.2.1

Særligt bundfradrag
§ 33
Se G.11.4.8