Afgiftssatser
§ 2, stk. 3 og 4
Afgiften er nedenstående kr. pr. ton for biobrændsler og affald mv. (inkl. vandindhold):

Træpiller med svovlholdigt bindemiddel

►40,7 kr. pr. t◄

Halm

►23,4 kr. pr. t◄

Affald

►9,2 kr. pr. t◄

Tidligere afgiftssatserAfgiften af biobrændsler mv. har tidligere udgjort:

1.1.1996 -

Træpiller

 

- med svovlholdigt bindemiddel

40 kr. pr. t

- uden svovlholdigt bindemiddel

10 kr. pr. t

Skovflis, træaffald og andet træ *)

11 kr. pr. t

Halm

kr. pr. t

Affald

9 kr. pr. t

*) Virksomheder, der udtager prøver af vandindholdet i brændslet, kan reducere afgiften forholdsmæssigt med vandindholdet i pct.

Eget træaffald
§ 2, stk. 4
Virksomheder, der ikke indkøber afgiftspligtige biobrændsler eller affald, men kun bruger eget træaffald o.l., fx savværker og møbelfabrikker, kan som alternativ til at opgøre den anvendte mængde af brændsler bruge en afgiftssats på ►71,3 øre pr. GJ◄ nyttiggjort varme- eller elproduktion. Afgiftssatsen har ikke ændret sig inden for de seneste år.

Almindeligt bundfradragSe G.11.2.1