§ 5, stk. 3
De registrerede virksomheder kan udlevere afgiftspligtige råstoffer uden afgift i følgende omfang:

Til anden registreret
virksomhed
Afgiftspligtige råstoffer kan overføres uden afgift til anden virksomhed, der er registreret efter lov om afgift af råstoffer.

Leverandøren skal udstede faktura, som bl.a. skal indeholde oplysning om, at råstofferne er udleveret uden afgift.

Eksport af råstoffer efter, at de ►på land har været underkastet en simpel eller videregående bearbejdning◄.

►Ved eksport af videreforarbejdede råstoffer kan registrerede virksomheder således foretage modregning i opgørelsen af den afgiftspligtige mængde råstoffer af eksporterede råstoffer uanset bearbejdningsgrad. Videreforarbejdede råstoffer har været underkastet en videregående proces som f.eks. opvarmning, brænding eller lignende eller er blevet tilført andre materialer end vand.◄

Som dokumentation for udførslen skal virksomheden kunne fremlægge:

  • fakturakopi over de udførte råstoffer og
  • skriftlig ordre, korrespondance med køberen, bankafregning e.l.
Sømaterialer, der leveres direkte til udenlandsk havn eller anlægsarbejde, er ikke omfattet af afgiftsfritagelsen, da de ikke har været underkastet en bearbejdning på land (her i landet).

Den afgiftsfri udlevering fradrages ved opgørelsen af den afgiftspligtige mængde.

Der henvises i øvrigt til afsnit A.7.1.2.