Forord Afgift af råstoffer fremgår af lovbekendtgørelse nr. 570 af 3. august 1998 om afgift af affald og råstoffer med senere ændringer, se nedenfor.

Råstofafgiften blev indført pr. 1. januar 1990 med det formål at tilskynde til begrænsning af råstofforbruget samt fremme genanvendelse af bygge- og anlægsaffald. Afgiften skulle endvidere medvirke til finansiering af statslige aktiviteter på miljø- og råstofområdet.

Lovændringer mv. De senere års lovændringer mv. fremgår af G.3 Affald.

►Se  nyhedsbrev af 22. december 2005 vedrørende de ændringer af råstofafgiften, der er sket ved lov nr. 1408 af 21. december 2005 (Afgiftsændring for bentonit, cement og dolomit- og magnesiumkalk samt afgiftsgodtgørelse ved eksport).◄