Indførsel
§ 19, stk. 2-4
Virksomheder, der indfører råstofafgiftspligtige varer fra udlandet, herunder fra EU-lande, har pligt til at anmelde sig til registrering hos told- og skatteforvaltningen som varemodtager, se A.5.3.

Ved anmeldelse til registrering som varemodtager bruges en blanket nr. 29.025, der kan fås elektronisk, eller hos told- og skatteforvaltningen.

Ved angivelse og betaling af afgift anvendes en angivelses- og indbetalingsblanket, blanket nr. Y-914A, som told- og skatteforvaltningen sender til virksomheden.

De nærmere regler om opgørelse af den afgiftspligtige mængde, se A.7.2, om regnskabsbestemmelser, se A.10.1.2, og om angivelse og afregning af afgift, se A.11.

►Virksomheder skal kun lade sig registrere hos told- og skatteforvaltningen, indgive anmeldelse og betale afgift af de indførte eller modtagne varer, hvis virksomhedens omsætning af afgiftspligtige varer eksklusiv afgifter overstiger 10.000 kr. årligt.◄

§ 20, stk. 1, nr. 1Virksomheder, der er registreret efter chokoladeafgiftsloven som fremstillingsvirksomhed, kan indføre råstofafgiftspligtige varer uden afgift. Varerne skal tilskrives virksomhedens afgiftsregnskab.