Forord Afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. fremgår af lovbekendtgørelse nr. 567 af 3. august 1998  med senere  ændringer, se nedenstående oversigt.

Afgiften på chokolade- og sukkervarer blev indført i 1922.

Den nuværende lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. - lov nr. 414 af 18. december 1968 - trådte i kraft den 1. februar 1969.

►Der er i medfør af loven udstedt bekendtgørelse nr. 413 af 12. juli 1982 om beregning af dækningsafgift efter kap. 3 i lov om afgift af chokolade og sukkervarer. Bekendtgørelsen er ophævet ved bekendtgørelse nr. 1044 af 11. oktober 2006.

Lovændringer mv. Der er inden for de senere år sket følgende lovændringer mv.:

Lov nr. Dato Ændringer

567

03.08.1998 Lovbekendtgørelse

166

24.03.1999 Regler om afgiftsfritagelse og afgiftsgodtgørelse

380

02.06.1999 Myndigheders adgang til privat ejendom uden retskendelse

165

15.03.2000 Opkrævningsloven

1029

22.11.2000 Afskaffelse af hæftestraf

1057

17.12.2002 Returvarer
127  27.02.2004  Registrering af overtræksvirksomheder og fradrag for kaffeindhold
325  18.05.2005  Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse 
428  06.06.2005  Konsekvensændringer som følge af kommunalreformen 
408  08.05.2006 

Lov om ændring af forskellige skatte- og afgiftslove (Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse - Fairplay II) 

509 07.06.2006

Lettelse af administrative byrder 

►1583◄ ►20.12.2006◄

►Ændring af dæknings- og råstofafgiften◄