Dato for udgivelse
14 mar 2001 13:33
SKM-nummer
SKM2001.82.TSS
Myndighed
Told- og Skattestyrelsen
Sagsnummer
99/00-4742-00178
Dokument type
Meddelelse
Overordnede emner
Skat
Overemner-emner
SKAT internt
Rateopsparing i pensionsøjemed. Amortisationsrenten for udbetalingsåret 2001 er fastsat til 5 pct.
 
Ifølge pensionsbeskatningsloven § 11 A, stk. 2, nr. 2, kan en kontohaver før rateudbetaling påbegyndes, vælge et udbetalingsforløb med årlig rateudbetaling, der udgør et beløb, som ved uændret rente i hele udbetalingsperioden vil give lige store rater.
 
Med henblik på fastsættelse af den årlige rate meddeles det herved, at amortisationsrenten ifølge pensionsbeskatningsloven § 11 A, stk. 3, for udbetalingsåret 2001 er fastsat til 5 pct.