åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Told- og skatteforvaltningen kan stille krav om sikkerhed både over for igangværende virksomheder og over for virksomheder, der anmelder sig til registrering.