åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Afsnit M Registrering §§ 47-51" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Bestemmelserne om momsregistrering findes i §§ 47-51 a.

Bestemmelserne svarer til Momssystemdirektivets artikel 3, stk. 3, artikel 34, stk. 4, artikel 137, stk. 1, litra d), og stk. 2, artiklerne 213-216, artikel 290 samt artiklerne 348-351.

I forbindelse med transaktioner, som sælger skal indberette som EU-salg uden moms (tidligere listeindberetning), se evt. afsnit N.4, skal momsregistrerede kunder, når de handler i denne egenskab, efter momsforordningens artikel 55, stk. 1, straks meddele deres momsregistreringsnummer til deres leverandører af varer og tjenester. Dette gælder dog ikke ved erhvervelse af varer fra andre EU-lande, når kunden alene er momsregistreret efter de særlige registreringsregler for EU-handel med ydelser og ikke er pligtig til at betale erhvervelsesmoms af varer, fordi kunden er under de relevante registreringsgrænser, se evt. afsnit M.4, og ikke har ladet sig registrere valgfrit for erhvervelse af varer. Jf. forordningens artikel 55, stk. 2.