Bestemmelsens 2. pkt. opregner 4 tilfælde - og fra 1. januar 2005 5 tilfælde - med grænseoverskridende transaktioner, hvor momsen skal betales af aftageren . Baggrunden for disse undtagelser er primært, at det derved undgås at kræve registrering af den udenlandske leverandør, samt at momsen rent faktisk betales her i landet. Dette afhjælper problemer i forhold til de lande, som Danmark ikke har et kontrol- og inddrivelsessamarbejde med.

►Ved lov nr. 524 af 17. juni 2008 udvides kredsen af aftagere, der bliver betalingspligtige, med virkning fra 1. januar 2009. Ikke-registrerede virksomheder bliver i samme omfang som registrerede virksomheder omfattet af omvendt betalingspligt. Virksomheder, der aftager ydelser vedrørende fast ejendom, bliver omfattet af omvendt betalingspligt.◄