I § 37, stk. 4,  bestemmes, at når momsen ved byttehandel beregnes på grundlag af forskelsbeløbet, jf. § 28, stk. 2, 3. pkt., skal momsfradraget tilsvarende opgøres på grundlag af forskelsbeløbet. Se G.2.2.

►Bestemmelsen ophæves ved lov nr. 525 af 17. juni 2008. Skatteministeren fastsætter tidspunktet for lovens ikrafttræden. Ved redaktionens slutning var det forventningen, at ministeren vil fastsætte ikrafttrædelsestidspunktet til 1. januar 2009.◄