åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "J.1.2 Købsmoms § 37, stk. 2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Bestemmelsen indeholder en nærmere afgrænsning af den fradragsberettigede moms.