åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Afsnit J Fradrag" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Virksomheder har som hovedregel ret til at trække momsen (købsmoms) fra på de varer og ydelser, der anvendes til brug for virksomhedens momspligtige leverancer.

3 typer fradragsret  Der sondres mellem tre forskellige former for fradragsret, nemlig

  • fuld fradragsret, f.eks. varer indkøbt til videresalg, maskiner til brug for virksomhedens produktion og ydelser til  brug for virksomhedens momsmæssige aktiviteter, jf. § 37
  • delvis fradragsret, f.eks. edb-udstyr, kontorinventar og telefon, der bruges både erhvervsmæssigt og privat/til virksomheden uvedkommende formål, eller som bruges af en virksomhed, der sælger såvel momspligtige varer og ydelser som momsfri ydelser, jf. §§ 38 - 41
  • ingen fradragsret, dvs. indkøb, der slet ikke vedrører virksomhedens salg af varer og ydelser, eller vedrører formål, der er nævnt i § 42.