Bestemmelsen indeholder en nærmere afgrænsning af den fradragsberettigede moms.