►Reglen omfatter kun energiprodukter, alkohol og alkoholholdige drikkevarer samt forarbejdet tobak som defineret i fællesskabsbestemmelserne, men ikke gas, der leveres gennem distributionssystemet for naturgas, eller elektricitet,◄ jf. Momssystemdirektivets artikel 2, stk. 3, og artiklerne 138-139. Varerne må endvidere ikke være omfattet af kapital 17, der omhandler brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter, se R.3.

Varerne skal forsendes eller transporteres til et andet EU-land for sælgerens eller erhververens regning, og der skal svares punktafgift i modtagerlandet. Varerne skal endvidere forsendes efter de EU-regler, der gælder for forsendelse og kontrol af punktafgiftspligtige varer, jf. Rådets direktiv 92/12.

Andre varer, der er punktafgiftspligtige i Danmark eller i andre EU-lande, er ikke omfattet af momsfritagelsen efter denne bestemmelse, men kan f.eks. være fritaget efter § 34, stk. 1, nr. 1 (momslovens øvrige regler).