åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.1 Leverancer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.

Momsfritagelserne kan inddeles i følgende grupper:

 • leverancer til andre EU-lande, jf. § 34, stk. 1, nr. 1-4 og nr. 14, se I.1.1
 • leverancer til steder uden for EU, jf. § 34, stk. 1, nr. 5, 6 og 16, se I.1.2
 • salg, ombygning, reparation og udlejning af visse skibe, jf. § 34, stk. 1, nr. 7, se I.1.3
 • udstyr og ydelser til visse skibe i udenrigsfart, jf. § 34, stk. 1, nr. 8, se I.1.4
 • levering af brændstof og forsyninger til visse skibe, jf. § 34, stk. 1, nr. 9, se I.1.5
 • salg, ombygning, reparation og udlejning af visse fly samt visse leverancer til fly, jf. § 34, stk. 1, nr. 10-11, se I.1.6 og I.1.9
 • levering af brændstof og forsyninger til visse fly, jf. § 34, stk. 1, nr. 12, se I.1.7
 • salg, reparation mv. af luftfartøjer, som benyttes af statsinstitutioner, jf. § 34, stk. 1, nr. 13, se I.1.8 
 • levering af guld til Danmarks Nationalbank, jf. § 34, stk. 1, nr. 15, se I.1.10
 • formidlingsydelser, jf. § 34, stk. 1, nr. 17, se I.1.11
 • aviser, jf. § 34, stk. 1, nr. 18, se I.1.12
 • varer til oplægning i Københavns Frihavn eller på frilager, jf. § 34, stk. 1, nr. 19, se I.1.13
 • afgiftsoplag for råvarer, jf. § 34, stk. 3, se I.1.14
 • kontingentafgiftsoplag, jf. § 34, stk. 4, se I.1.15
 • leverancer fra told- og afgiftsfri butikker i toldlufthavne, fly og skibe, jf. § 34, stk. 5, se I.1.16
 • varer og ydelser i forbindelse med NATO, jf. § 34, stk. 6, se I.1.17