Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.8.1.1.2 om ML § 27, stk. 2.