Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning. Se afsnit D.A.8 om Momsgrundlaget ML §§ 27 - 32.