åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "E.2 Stedet for momspligtig levering af varer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

§ 14 fastlægger beskatningsstedet for levering af en vare. Bestemmelsen fastslår, hvornår en vare under visse betingelser, som er opregnet i bestemmelsen, har leveringssted i Danmark. Modsætningsvis kan det udledes af bestemmelsen, hvornår leveringsstedet er i udlandet.

Hvilke leverancer, der anses for at være en vare, fremgår af § 4, jf. Den juridiske vejledning, afsnit D.A.4.1.3 og D.A.4.1.6.

Ved fastlæggelse af leveringsstedet er det varens fysiske placering, der er afgørende. Reglerne fremgår af § 14, nr. 1-4.

Leveringsstedet er her i Danmark, ved

  • salg her i landet (nr. 1), se E.2.1,
  • salg her fra landet (nr. 2), se E.2.2,
  • installering eller montering, samt fjernsalg, her til landet (nr. 3), se E.2.2.1 og E.2.2.2,
  • levering af varer ombord som led i personbefordring med afgangssted her i landet (nr. 4), se E.2.3.

Med virkning fra 1. januar 2005 er der indført regler, der fastlægger leveringsstedet for levering af gas - gennem distributionssystemet for naturgas - og elektricitet. Disse bestemmelser er justeret pr. 1. januar 2011 og samtidlig udvidet til at omfatte varme og kulde leveret gennem net. Bestemmelserne fremgår af momslovens § 14, nr. 5 og 6, se E.2.4.

Når det er blevet fastslået, at leveringsstedet er Danmark, og Danmark derved har beskatningsretten til den pågældende transaktion, kan transaktionen være momsfri efter fritagelsesbestemmelserne i § 13, se Den juridiske vejledning, afsnit D.A.5, eller momsfritagelserne i § 34 (0-momssats), jf. afsnit I.1.

§ 14 gælder kun for varer og tjenesteydelser, der knytter sig til varerne, f.eks. selve installeringen eller monteringen, som foretages af leverandøren af varerne, jf. E.2.2.1.