åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Afsnit D Momspligtige transaktioner" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.