Dato for udgivelse
23 mar 2018 12:50
Til
Virksomheder
Sagsnummer
18-0447115
Ved spørgsmål, kontakt
Punktafgifter - 72 22 28 10
Resumé
Den elektricitet, som en campingplads eller en lystbådehavn forsyner deres gæsters campingvogne eller lystbåde med uden at opkræve særskilt betaling for elektriciteten, anses fra 1. januar 2018 for at være forbrugt af campingpladsen eller lystbådehavnen.

I nyhedsbrevet fra 13. februar om L 122 fremgik det bl.a. at campingpladser og lystbådehavne fra 1. januar 2018 ikke længere skulle lave den sædvanlige opdeling mellem eget forbrug og forbruget af elektricitet fra henholdsvis gæsters campingvogne og gæsters lystbåde.

Det er dog fortsat nødvendigt at campingpladser og lystbådehavne måler forbruget af elektricitet som bruges af gæsterne, men disse virksomheder kan dog nøjes med kun at måle gæsternes samlede forbrug.

De gældende reger om målinger til fordeling mellem procesforbrug og forbrug af rumvarme er ikke umiddelbart egnede til at opgøre proces og rumvarmeforbruget i gæsternes campingvogne eller lystbåde.

Fordelingen skal derfor ske efter en skematisk fordeling. Denne skematiske opdeling går ud på, at gæsternes forbrug af elektricitet i hver af månederne april, maj, juni, juli, august og september anses for at være til procesforbrug, og at den anses for at være til rumvarme m.v. i hver af de øvrige måneder i kalenderåret.

Det betyder, at elafgiften i 2018 på 91,4 øre pr. kWh delvist tilbagebetales ned til 0,4 øre pr. kWh. for den elektricitet, der henregnes til proces, og ned til 40,7 øre pr. KWh for den elektricitet, der henregnes til rumvarme m.v.

Vi undskylder fejlen i det første skat.dk nyhedsbrev og håber, at den ikke det har medført ulejlighed for de berørte virksomheder.

Spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at ringe til os på telefon 72 22 28 10.

Venlig hilsen

SKAT