Er I omfattet af indberetningspligten af pensionsbidrag (CPS), er I også omfattet af indberetningspligten om diskvalificerende udbetalinger.

Som indberetningspligtig er I derfor allerede tildelt et firecifret brugernummer, som skal anvendes ved indberetningen.

Brugernummeret anvendes også ved alle henvendelser angående indberetningen til Skattestyrelsen. Der tildeles kun ét brugernummer pr. indsender.