Dato for offentliggørelse
13 nov 2018 15:45
Serienummer
-
Resumé

Denne vejledning er ny og beskriver reglerne for indberetning af pensionsudbetalinger, der diskvalificerer personer fra at indbetale mere end 5.100 kr. (2018-niveau) på en aldersordning uden beregning af afgift. Vejledningen henvender sig til de virksomheder, der i forvejen indberetter pensionsbidrag og pensionsstatistik (CPS) og er gældende fra indkomståret 2018.

Hvad er nyt?

Indberetningsvejledning Årsultimo 2018, version 1.0

ISBN-nummer
978-87-417-0430-2
Ansvarlig styrelse
Skattestyrelsen