åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "I.2 Lønindeholdelse" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Indhold


Ved lønindeholdelse forstås, at der indeholdes en del af skyldnerens A-indkomst til dækning af den gæld, der inddrives af RIM. Dette afsnit beskriver regler og fremgangsmåde, når RIM vil lønindeholde hos en person, der har gæld, der inddrives af RIM.

Afsnittet indeholder:

  • Lovgrundlag for lønindeholdelse (I.2.1)
  • Krav der kan lønindeholdes for (I.2.2)
  • Hvilke indkomsttyper kan der lønindeholdes i? (I.2.3)
  • RIMs fremgangsmåde ved lønindeholdelse (I.2.4)
  • Indeholdelsesprocenten - regler og beregningsmetoder (I.2.5)
  • Skyldners insolvensbehandling (I.2.6)
  • Umyndige (I.2.7)
  • Den indeholdelsespligtige (I.2.8)
  • Klager (I.2.9)
  •