Bilagsnummer
1
Ved rejse med overnatning kan der pr. døgn udbetales (alle beløb er i danske kr.):

EUROPA                                                      
Belgien 410 Italien 424 Slovakiet 271
Bulgarien 271 Letland 317 Spanien 377
Cypern 296 Litauen 274 Storbritannien 415
Estland 274 Luxembourg 410 Sverige 394
Finland 420 Norge 389 Tjekkiet 307
Frankrig 424 Polen 317 Tyrkiet 304
Grækenland 298 Portugal 314 Tyskland 382
Holland 368 Rumænien 290 Ukraine 347
Irland 380 Rusland 390 Ungarn 317
Island 440 Schweiz 430 Østrig 390

AFRIKA
Elfenbenskysten 318 Sydafrika 271 Zambia 271
Kenya 296 Tanzania 283 Zimbabwe 271
Marokko 326 Tunesien 271 Ægypten 271
Mozambique 271        

AMERIKA
Argentina 390 Chile 304 Mexico 278
Boliva 271 Colombia 271 USA 411
Brasilien 368 Cuba 271 Venezuela 304
Canada 293        

ASIEN
De forenede Arabiske Emirater 386 Japan 638 Pakistan 271
Bangladesh 271 Jordan 278 Philipinerne 339
Bhutan 271 Kina 394 Qatar 330
Hong Kong 380 Korea (Syd) 394 Saudi Arabien 404
Indien 271 Kuwait 378 Singapore 348
Indonesien 304 Malaysia 271 Syrien 326
Iran 271 Nepal 271 Thailand 271
Israel 390 Oman 373    

AUSTRALIEN
 
Australien 334 New Zealand 298    

For ikke særligt nævnte lande er satsen fastsat til 324 kr. pr. døgn.