SKM nummerSKM OverskriftDato for offDato for afgEmne
SKM2023.637.SKTSTMoms - byggegrunde - bygningsbegrebet - præciseringer - praksisændringer - styresignal22-12-2322-12-23Momsfritagelse og -godtgørelse Styresignal
SKM2023.589.SKTSTStyresignal - praksisændring - uddelinger fra grundkapital12-12-2312-12-23Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2023.569.SKTSTStyresignal - genoptagelse - ændring af praksis - fradrag for lønudgifter - sambeskattede selskaber28-11-2328-11-23Selskabsbeskatning Styresignal
SKM2023.519.SKTSTStyresignal - Præcisering af praksis - ligningslovens § 33 A07-11-2307-11-23Personlig indkomst Styresignal
SKM2023.515.SKTSTStyresignal - Momslovens § 3, stk. 2, nr. 2 og 3 - kommunale renovationsydelser - Genoptagelse03-11-2303-11-23Momspligt Styresignal
SKM2023.473.SKTSTBundfradrag i købs- og salgsåret ved udlejning af tofamilieshus ved anvendelse af ligningslovens § 15 Q – fejl i Den juridiske vejledning – genoptagelse – styresignal04-10-2304-10-23Udleje og bortforpagtning Styresignal
SKM2023.280.SKTSTTilbagekaldelse af SKM2017.437.SKAT om suspension af forældelsesfristen for krav, der i kraft af EU-domstolens dom i C-464/12, ATP PensionService A/S, måtte tilkomme efterfølgende omsætningsled/aftagere - styresignal21-06-2321-06-23Andet om moms Styresignal
SKM2023.179.SKTSTStyresignal - tilbagebetaling af energiafgifter - præcisering af praksis for idrætshaller, udstillingshaller, forsamlingshuse og medborgerhuse m.v. - skærpelse af praksis for feriehoteller, feriecentre m.v.18-04-2318-04-23Energi og kuldioxid Styresignal
SKM2023.177.SKTSTStyresignal - Praksisændring - Genoptagelse - Afgiftsfritagelse for alkohol mv. der anvendes til fremstilling af aromaer18-04-2318-04-23Øl, vin og spiritus Styresignal
SKM2023.95.SKTSTÆndring af praksis vedrørende Skatteforvaltningens behandling af negative angivelser vedrørende moms på revisor- og advokatomkostninger, herunder salæret til kurator, der modtages efter konkursboets afslutning - styresignal23-02-2322-02-23Betalingsstandsning og konkurs Styresignal
SKM2023.40.SKTSTStyresignal - Praksisændring - Momsfradragsret i tilskudsfinansierede virksomheder27-01-2327-01-23Fradrag Styresignal
SKM2023.2.SKTSTGenoptagelse og ændring af praksis vedrørende tinglysningsafgift for tinglysning af overdragelse af fast ejendom ved omdannelser, fusion, fission og tilførsel af aktiver samt skærpelse af praksis vedr. omdannelse af offentlige virksomheder - Styresignal05-01-2302-02-21Tinglysningsafgift Styresignal