Dato for udgivelse
13 feb 2018 14:02
Til
Virksomheder
Sagsnummer
18-0170062
Ved spørgsmål, kontakt
Punktafgifter - 72 22 28 10
Resumé

Lovforslag L 122 (fremsat den 20. december 2017) blev vedtaget ved 3. behandling i Folketinget den 8. februar 2018. Loven indeholder bl.a. følgende hovedelementer, som gælder fra 1. januar 2018:

 • Lempelse af el- og vandafgift for campingpladser og lystbådehavne

 • Ny spiritusmoderationsordning

 • Tilpasning af den nuværende ølmoderationsordning

 • Afgiftsfritagelse for lightergas i engangslightere


Lavere el- og vandafgift for campingpladser og lystbådehavne

Ifølge elafgiftsloven skal campingpladser og lystbådehavne som udgangspunkt betale afgift delt op på tre forskellige satser:

El til virksomhedens eget procesforbrug, fx belysning, kontormaskiner og køleskabe, hvor der betales en procesafgift på 0,4 øre pr. kWh, dvs. at der sker tilbagebetaling af den fulde afgift på ca. 90 øre pr. kWh med undtagelse af 0,4 øre pr. kWh. Afgiften gælder kun for virksomhedens eget forbrug af el.

 • El til rumopvarmning, fx rumopvarmning med el-radiatorer, hvor der betales en rumvarmeafgift på ca. 40 øre pr. kWh som ikke tilbagebetales. Afgiften gælder kun for virksomhedens eget forbrug af el.

 • El til campingvogne mv. medbragt af campinggæster og lystbåde medbragt af lejere af havneplads. Der pålægges den fulde elafgift på ca. 90 øre pr. kWh, som ikke tilbagebetales.

  Fra 1. januar 2018 behøver campingpladser og lystbådehavne ikke at lave den sædvanlige opdeling mellem eget forbrug og forbruget fra gæsters campingvogne eller lystbåde. Elektriciteten skal nu alene fordeles mellem procesforbrug og forbrug af rumvarme. Campingpladser og lystbådehavne kan nu ved gæsters forbrug af el i campingvogne og lystbåde få delvist tilbagebetalt elafgiften på ca. 90 øre pr. kWh ned til 0,4 øre pr. kWh for proces og ned til ca. 40 øre pr. KWh for rumvarme m.v.

  Det gælder dog kun, når gæsterne betaler en samlet regning for overnatning m.v., og derved ikke betaler særskilt for elektriciteten.

  Der indføres også en skematisk fordeling af den forbrugte elektricitet mellem proces og rumvarme. Al forbrug af el i hver af månederne april, maj, juni, juli, august og september anses for at være procesforbrug og anses for at være rumvarme i de øvrige måneder.

  Udover lempelsen af elafgift kan campingpladser og lystbådehavne også få tilbagebetalt afgiften på ledningsført vand, når vandet forbruges i gæsters campingvogne eller lystbåde. Dette gælder også kun, når gæsterne betaler en samlet regning for opholdet, som dækker bl.a. vandforbruget.

  De nye regler gælder med tilbagevirkende kraft. Så hvis en virksomhed, der driver campingplads eller lystbådehavn, har angivet deres afgifter efter de gamle regler, skal de lave en almindelig efterangivelse for januar måned på TastSelv Erhverv.

  Ny spiritusmoderationsordning

  Fra 1. januar 2018 kan små virksomheder få en afgiftslempelse, da der etableres en moderationsordning for spiritusafgiftsbelagte produkter, som minder om den eksisterende ølmoderationsordning.

  Det betyder, at virksomheder, som har en årlig produktion på maksimalt 10 hektoliter (1000 liter 100 % alkohol), kan få en afgiftslettelse på 7.500 kr. pr. hektoliter.  

  Der oprettes et særligt felt i indberetningen på TastSelv Erhverv, hvor små virksomheder kan angive den mængde, som de kan få afgiftslettelse for (udover fortsat at angive deres fulde mængde som normalt i det eksisterende felt).

  Grænsen på 10 hektoliter (1.000 liter) årligt er ikke en bundgrænse. Så hvis virksomhedens produktionen overstiger 10 hektoliter (1.000 liter) på et år, mister den helt retten til afgiftslettelse (moderation) året efter. Man skal altså betale almindelig afgift af hele salget, også for de første 10 hektoliter (1.000 liter).

  Indberetningsløsningen i TastSelv Erhverv bliver tilrettet for februar perioden med angivelsesfrist 15. marts 2018.

  Det nye felt er ikke anført på angivelsen i TastSelv Erhverv for januar perioden.
  Virksomheder, som er berettiget til afgiftslettelse for januar måned skal indberette deres ordinære angivelse for januar perioden på TastSelv Erhverv samt udfylde og indsende efterangivelsesblanket 29.020 for at få afgiftslettelse for januar måned.

  I efterangivelsen angives under vareområde teksten: "Spiritus - afgiftslettelse" samt mængden af spiritus i liter 100 % og en tilhørende sats på 75 kr. Mængden og det beregnede afgiftsbeløb skal angives med et minus foran.

  Ændring af ølmoderationsordningen

  Fra 1. januar 2018 justeres den nugældende ølmoderationsordning på to måder:

  Virksomheder kan anvende moderationsordningen allerede i deres første produktionsår.

 • Alt øl med et alkoholindhold over 0,5 % bliver anset som øl under ordningen.

  I praksis betyder det, at øl mellem 0,5 % og 2,8 % alkohol nu også regnes med i virksomhedens samlede produktion, når de anvender ølmoderationsordningen.

  Angivelsesprocessen er den samme i TastSelv Erhverv.

  Lightergas i lightere er fritaget for afgifter

  Gassen i lightere (liquefied petroleum gas) er pålagt mineralolie-, CO2- og NOx-afgift i medfør af hhv. mineralafgiftsloven, CO2-afgiftsloven samt NOx-afgiftsloven.

  Fra 1. januar afgiftsfritages gassen der er indeholdt i lightere, som indføres fra udlandet, for ovennævnte afgiftstyper. Det betyder, at der ved indførsel ikke vil skulle betales mineralolieafgift, CO2-afgift eller NOx-afgift af gas, der er indeholdt i lightere.

  Virksomheder, der har angivet afgifter for gas i engangslightere inden lovens vedtagelse, kan selv modregne afgiften, i næste måneds indberetning af afgifter. Der kan kun modregnes for den afgift af lightere, som virksomhederne har indført på deres varelager i januar måned, og som ikke er solgt videre i samme periode.
  Hvis virksomheden ikke selv har mulighed for at modregne indberetningen for januar måned, kan den udfylde og sende efterangivelsesblanket 29.020. Skriv den mængde af afgiftspligtig gas, som har været indeholdt i engangslightere. Mængden og det udregnede afgiftsbeløb skrives med et minus foran.

  Spørgsmål?
  Hvis du har spørgsmål til de nye regler, er du velkommen til at ringe til os på telefon 72 22 28 10.

  Venlig hilsen
  SKAT