Dato for udgivelse
09 May 2006 12:08
SKM-nummer
SKM2006.302.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-035426
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Inddrivelse, udlæg, modregning, løntilskud
Resumé
Tvangsfuldbyrdelse i form af udlæg og modregning skal ikke foretages i løntilskud, der udbetales efter beskæftigelsesindsatsloven
Hjemmel
Beskæftigelsesindsatsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats
Reference(r)
Inddrivelsesloven, retsplejeloven, beskæftigelsesindsatsloven
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2006-2, afsnit G.5 og afsnit K.6

På baggrund af en konkret henvendelse har SKAT Hovedcentret besluttet, at restanceinddrivelsesmyndigheden ikke skal foretage udlæg i løntilskud, der er bevilget en arbejdsgiver, der har en restance til restanceinddrivelsesmyndigheden. Det samme gælder modregning, således at der ikke skal modregnes i en fordring på sådanne løntilskud.

Beskæftigelsesindsatsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 685 af 29. juni 2005 om en aktiv beskæftigelsesindsats, indeholder som beskæftigelsesfremmende middel tildelingen af løntilskud til offentlige og private arbejdsgivere, der ansætter ledige personer.

Da løntilskudsordningen er et incitament for arbejdsgivere til at ansætte ledige personer og har vist sig at have en stor beskæftigelsesfremmende effekt, foreligger der sådanne særlige omstændigheder, at der ikke skal foretages udlæg eller modregning i løntilskud.