Dato for udgivelse
01 May 2006 09:00
SKM-nummer
SKM2006.276.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-007836
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
Lønindeholdelse, VEU-godtgørelse
Resumé
Der orienteres om SKAT, Hovedcentrets afgørelse, hvorefter der ikke skal foretages indeholdelse efter kildeskattelovens § 73 i VEU-godtgørelsen.
Hjemmel
Kildeskattelovens § 73, stk. 1
Reference(r)
Lovbekendtgørelse om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer mv. Lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005 (kildeskatteloven).

SKAT, Hovedcentret er af SUstyrelsen blevet bedt om at tage stilling til, hvorvidt der kan foretages lønindeholdelse i VEU-godtgørelser (godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse).

SKAT, Hovedcentret har truffet afgørelse om, at lønindeholdelse i godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse (VEU-godtgørelse) bør undlades.

VEU-godtgørelsen er i princippet omfattet af reglerne i kildeskattelovens § 73, stk. 1, men efter formålet med og størrelsen af støtten og det korte uddannelsesforløb foreligger der efter SKAT, Hovedcentrets opfattelse sådanne særlige omstændigheder, at indeholdelse kan undlades.

Der skal derfor ikke foretages indeholdelse efter kildeskattelovens § 73 i VEU-godtgørelsen.