Dato for udgivelse
25 apr 2006 12:16
SKM-nummer
SKM2006.258.SR
Myndighed
Skatterådet
Sagsnummer
05-002234
Dokument type
Afgørelse
Overordnede emner
Ejendomsvurdering
Overemner-emner
Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning
Emneord
Benyttelseskode, ejendomsværdi, grundværdi, skovværdi, stuehusværdi, stuehusgrundværdi, revision
Resumé

Ejendommen var ved en omvurdering i 1995 ændret fra en landbrugsejendom (kode 05) til en skovejendom (kode 06). Ejendommens samlede areal udgør 475 ha, heraf udgør et areal på 173 ha skov. Restarealet kan henføres til landbrugsmæssig benyttelse. Ejerne af ejendommen anmodede om, at ejendommens benyttelseskode ændredes tilbage til landbrugsejendom (kode 05) med virkning for årene 1995 og frem. Vurderingsmyndigheden ændrede på baggrund af henvendelsen vurderingerne 2001, 2002 og 1.10.2003.

Skatterådet besluttede at ændre vurderingerne 1999 og 2000.
Hjemmel
LBK nr. 740 af 3.9.2002 om vurdering af landets faste ejendomme
Reference(r)

Vurderingsloven § 6
Vurderingsloven § 9 
Vurderingsloven § 33

Henvisning
Vurderingsvejledningen 2006-2 D

Ejer har anmodet om ændring af benyttelseskoden fra 06 (skovejendom) til 05 (landbrugsejendom) for årene 1995 og frem. Vurderingsmyndigheden har i den forbindelse ændret vurderingerne 2001, 2002 og 1.10. 2003. Med hensyn til vurderingerne før 2001 er sagen indbragt for Skatterådet.

Ejendommen er ved en omvurdering i 1995 ændret fra en kode 05 ejendom (landbrugsejendom) til en kode 06 ejendom (skovejendom). Årsagen hertil fremgår ikke af sagen.

Det er oplyst, at ejendommens samlede areal udgør 475 ha, heraf udgør et areal på 173 ha skov, medens restarealet kan henføres til landbrugsmæssig benyttelse.

Under henvisning til de foreliggende oplysninger fandt vurderingsmyndigheden, at ejendommens status burde henføres til landbrugsmæssig benyttelse og har herefter i henhold til den dagældende skattestyrelseslov § 34 stk. 2, for årene 2001, 2002 og 1.10.2003, ændret benyttelseskoden fra 06 til 05. Samtidig er der ansat en stuehusværdi og stuehusgrundværdi som for 2001 udgør henholdsvis 1.713.300 kr. og 33.800 kr.    

Skatterådet besluttede, jf. praksis at ændre vurderingerne for årene 1999 og 2000.

1.1.1999:

Benyttelseskode

ændres fra

  06 (skovbrug)

 

til

    05 (landbrug)

Ejendomsværdi

ændres fra

22.900.000 kr.

 

til 

uændret

Grundværdi

ændres fra

7.648.400 kr.

 

til

uændret

Skovværdi

ændres fra

4.878.500 kr.

 

til

uændret

Stuehusværdi

ændres fra

0 kr.

 

til

1.713.300 kr.

Stuehusgrundværdi

ændres fra

0 kr.

 

til

33.800 kr.

Grundværdi i anden kommune

ændres fra

278.600 kr.

 

til

uændret

       

Ændringen af benyttelseskode betyder, at der foretages ansættelse af stuehusværdi og stuehusgrundværdi.

       

1.1.2000

     

Benyttelseskode

ændres fra

   06 (skovbrug)

 

til

05 (landbrug)

Ejendomsværdi

ændres fra

22.900.000 kr.

 

til

uændret

Grundværdi

ændres fra

8.586.500 kr.

 

til

uændret

Skovværdi

ændres fra

4.878.500 kr.

 

til

uændret

Stuehusværdi

ændres fra

0 kr.

 

til

1.713.300 kr.

Stuehusgrundværdi

ændres fra

0 kr.

 

til

33.800 kr.

Grundværdi i anden kommune

ændres fra

278.600 kr.

 

til

uændret

Ændringen af benyttelseskode betyder, at der foretages ansættelse af stuehusværdi og stuehusgrundværdi.