Dato for udgivelse
23 Mar 2006 10:28
SKM-nummer
SKM2006.155.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-013743
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Inddrivelse
Emneord
henstand, restskat, indregnet restskat, forskudsregistrering
Resumé
Kontanthjælpsmodtagere som har løbende varig hjælp, kan i visse tilfælde komme i økonomisk trang, hvis de har en væsentlig indregnet restskat. I visse situationer kan restskat derfor trækkes ud af forskudsregistreringen.
Hjemmel
Kildeskattelovens § 61, stk. 3
Reference(r)

Kildeskatteloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 1086 af 14. november 2005 om opkrævning af indkomstskat samt kommunal og amtskommunal ejendomsværdiskat for personer m.v. (kildeskat)

Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2006-2 H.7.2.4
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2006-2 G.1.4.5.
Redaktionelle noter

Denne erstattes af SKM2012.722.SKAT

Kontanthjælpsmodtagere, som ikke kun er på kortvarig bistandshjælp, men som har løbende varig hjælp, kan i visse tilfælde komme i økonomisk trang, hvis den pågældende har en væsentlig indregnet restskat. Skyldnere, der kun har bistandshjælp og derfor nedsat betalingsevne, kan få hel eller delvis opkrævningsmæssig henstand med den indregnede restskat.

Det er de almindelige regler om afdragsordninger/betalingsevnevurderinger i inddrivelsesbekendtgørelsen, der vil gælde, hvis en indregnet restskat trækkes ud af forskudsregistreringen. I hvert enkelt tilfælde skal der tillige være sikre oplysninger om, at der overlades skyldneren de nødvendige midler til underhold mv., jf. retsplejelovens § 509.

Restskat kan derfor i visse situationer trækkes ud af forskudsregistreringen, og henstand bevilges i givet fald af skattecentret.

I ganske særlige tilfælde giver kildeskattelovens § 73 D også mulighed for henstand. Bestemmelsen administreres ganske restriktivt, jf. nærmere under punkt H.7.2.5 i Inddrivelsesvejledningen.