Dato for udgivelse
12 Jan 2006 14:17
SKM-nummer
SKM2006.24.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
06-800-00396
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Inddrivelse + Skat
Overemner-emner
Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Inddrivelse
Emneord
Restanceinddrivelse, beløbsgrænser, afdragsordninger, lønindeholdelse, nettoindkomst, transportudgifter, rådighedsbeløb, betalingsevne
Resumé
I overensstemmelse med bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige offentliggøres hermed beløbssatser for beregning af betalingsevne for 2006.
Reference(r)
Bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige, jf. bekendtgørelse nr. 995 af 19. oktober 2005
Henvisning
Inddrivelsesvejledningen 2005-3 I

Under henvisning til § 41 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige meddeles følgende beløbssatser, der pr. 1. januar hvert år reguleres med 2,0 pct. tillagt eller fratrukket tilpasningsprocenten for det pågældende finansår, jf. lov om en satsreguleringsprocent.

De i § 5, stk. 1, fastsatte beløbsgrænser for nettoindkomster:

Ikke forsørgerpligt over for børn

   

Forsørgerpligt over for børn

Procent

 Nettoindkomstinterval per år

Procent

5 %

  86.960

108.439

0 %

6 %

108.440

114.579

4 %

7 %

114.580

120.719

4 %

8 %

120.720

126.859

4 %

9 %

126.860

132.989

4 %

10 %

132.990

139.129

5 %

11 %

139.130

145.269

6 %

12 %

145.270

151.409

7 %

13 %

151.410

157.549

8 %

14 %

157.550

163.679

9 %

15 %

163.680

169.819

10 %

16 %

169.820

175.959

11 %

17 %

175.960

182.099

12 %

18 %

182.100

188.239

13 %

19 %

188.240

194.369

14 %

20 %

194.370

200.509

15 %

21 %

200.510

206.649

16 %

22 %

206.650

212.789

17 %

23 %

212.790

218.929

18 %

24 %

218.930

225.059

19 %

25 %

225.060

231.199

20 %

26 %

231.200

237.339

21 %

27 %

237.340

243.479

22 %

28 %

243.480

249.619

23 %

29 %

249.620

255.749

24 %

30 %

255.750

261.889

25 %

30 %

261.890

268.029

26 %

30 %

268.030

274.169

28 %

30 %

274.170

280.309

29 %

30 %

280.310

+ ¥

30 %

Det i § 13, stk. 4, nr. 3, fastsatte beløb udgør 570 kr.

De i § 15, stk. 3, nr. 3, fastsatte rådighedsbeløb udgør 1.280 kr. om måneden for børn indtil det fyldte 2. år, 1.640 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 2. år og indtil det fyldte 7. år og 2.360 kr. om måneden for børn fra og med det fyldte 7. år og indtil det fyldte 18. år.

Det i § 20 fastsatte rådighedsbeløb udgør 4.710 kr. om måneden. Har skyldneren en ægtefælle eller samlever, forhøjes rådighedsbeløbet med 3.280 kr.

Den i § 29, stk. 2, fastsatte nedre grænse i nettoindkomsten udgør 86.960 kr. Når nettoindkomsten kommer under dette beløb, fastsættes afdragsordninger vedrørende bøder enten under hensyntagen til gældens størrelse eller på baggrund af en konkret betalingsevnevurdering efter reglerne i kapitel 6 i bekendtgørelse om inddrivelse af gæld til det offentlige.