Dato for udgivelse
30 Jan 2006 16:07
Gyldig til
1. januar 2012
Til
Virksomheder, der er registreret efter øl- og vinafgiftsloven og spiritusafgiftsloven
Sagsnummer
05-007994
Resumé

Folketinget har den 16. december 2005 vedtaget lovforslag L 55 om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven (Justering af tillægsafgift på alkoholsodavand). Der er nu vedtaget nogle yderligere justeringer af tillægsafgiften.


Folketinget har den 16. december 2005 vedtaget lovforslag L 55 (lov nr. 1410 af 21. december 2005) om ændring af spiritusafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og emballageafgiftsloven (Justering af tillægsafgift på alkoholsodavand).

Vedtagelsen af lovforslaget betyder bl.a., at:

  1. cider, frugtvin, likør og bitter ikke omfattes af tillægsafgiften på de såkaldte alkoholsodavand,
  2. SKAT kan kræve dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen,  
  3. alkoholsodavand og andre gærede drikkevarer indføjes i bilag 1 til emballageafgiftsloven. Der rettes derved op på, at bilag 1 ved en fejl ikke blev afstemt i forbindelse med lov nr. 1392 af 20. december 2004, hvor emballageafgiften på alkoholsodavand og andre gærede drikkevarer med et alkoholindhold på op til 10 % vol. blev nedsat til niveauet for emballager til øl og sodavand.

Justeringen af tillægsafgiften skal ses i sammenhæng med lov nr. 1392 af 20. december 2004, hvor der blev indført en tillægsafgift på sodavandsprodukter, der indeholder alkohol, de såkaldte alkoholsodavand, ("alcopops", "Ready to Drink" o.l), for at sende et klart signal til de unge om at undgå et tidligt alkoholforbrug.

Som reglerne blev udformet, blev produkter som cider, frugtvin, likør og bitter også omfattet af tillægsafgiften, hvilket ikke var hensigten. Derfor blev der udsendt et nyhedsbrev, "Alkoholsodavand - tillægsafgift", af 31. maj 2005, til samtlige i branchen, hvori det blev meddelt, at der ikke ville blive opkrævet tillægsafgift af traditionelt fremstillede frugtvine, likør, bitter o.l. Den nu vedtagne justering er en lovfæstelse af denne praksis.

Til punkt 2 bemærkes, at dokumentationen for produktets bestanddele og produktionsprocessen kan være i form af en leverandør- eller fabrikanterklæring. Fabrikanterklæringen kan fx være bryggeriets godkendte egenkontrol i henhold til fødevarelovgivningen. Som udgangspunkt stilles der ikke krav om, at der nødvendigvis skal fremskaffes ny dokumentation eller foretages laboratorieanalyser. SKAT`s afgørelser om fremlæggelse af dokumentation for produktets bestanddele og produktionsprocessen skal sikre, at det i tvivlstilfælde kan fastslås, hvorvidt produktet er omfattet af tillægsafgiften på alkoholsodavand eller ej.

Lovens ikrafttræden

1. punkt har virkning fra den 1. juni 2005, 2. punkt har virkning fra den 1. januar 2006, og sidste punkt har virkning fra den 1. april 2005.  

Henvisninger

Der kan henvises til følgende tidligere nyhedsbreve: "Emballageafgift - afgiftsnedsættelse", af 4. marts 2005"Øl, vin og spiritus - tillægsafgift af alkoholsodavand", af 18. april 2005  og "Alkoholsodavand - tillægsafgift", af 31. maj 2005.

Mere information

Hvis du har brug for mere information, er du velkommen til at ringe til SKAT på tlf. 7222 1818 eller sende en mail til skat@skat.dk.

Nyhedsbrevet findes desuden på SKAT`s hjemmeside www.skat.dk under Virksomhed - Nyheder.

De gældende regler fremgår af SKAT`s Punktsafgiftsvejledning. Vejledningen findes på vores hjemmeside www.skat.dk - under Rådgiver - Juridiske vejledninger.

 

Med venlig hilsen
SKAT

Henvisning

Punktafgiftsvejledningen B.1, B.2B.3G.1.1.1 og G.1.2.1