Dato for offentliggørelse
16 jul 2012 07:34
Overordnede emner
Afgift
Resumé

Punktafgiftsvejledningen er opdateret med redaktionel afslutning pr. 30. juni 2012. Størstedelen af vejledningen er nu omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning 2012-2, afsnit E.A Punktafgifter, hvortil henvises.

I denne version af Punktafgiftsvejledningen findes afgiftsreglerne vedrørende røgtobak, afgift af chokolade- og sukkervarer, samt stempelafgift af skadesforsikringer og afgift af motoransvarsforsikringer, dvs. afsnit C.1 og C.2 (tobak), afsnit D.1 (chokolade) og afsnit H.1 og H.3. Under de øvrige afsnit i Punktafgiftsvejledningen findes links til de relevante afsnit i den nye vejledning, afsnit E.A Punktafgifter.

 

Hvad er nyt?

Nedenfor følger en oversigt over nyhederne i denne udgave af Punktafgiftsvejledningen. Det fremgår endvidere, hvilke afsnit i vejledningen, der fra og med denne version er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning 2012-2 afsnit E.A Punktaftgifter.

Del C Tobak mv.

C.1 Cigaretter og røgtobak

  • Lov nr. 1383 af 28. december 2011 om ændring af chokoladeafgiftsloven, tobaksafgiftsloven, øl- og vinafgiftsloven og forskellige andre love. Forhøjelse af afgifterne på cigaretter og røgtobak fra 1. april 2012, se C.1.4.

C.3 Cigaretpapir, skrå og snus

  • Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning 2012-2 afsnit E.A.5.1.

Del D Andre nydelsesmidler

D.2 Konsum-is

  • Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning 2012-2 afsnit E.A.2.2.

D.3 Kaffe og te

  • Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning 2012-2 afsnit E.A.5.3.

Del F Energi og kuldioxid

  • Del F er i sin helhed omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning 2012-2 afsnit E.A.4.

Del H Forsikringer

H.2 Lystfartøjsforsikringer 

  • Afsnittet er omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning 2012-2 afsnit E.A.6.2.

H.3 Stempelafgift

  • Ved Lov nr. 551 af 18. juni 2012 med ikrafttræden 1. januar 2013 har folketinget vedtaget en ny lov om afgift af skadesforsikringer, som samtidig ophæver stempelafgiftsloven.
  • Med SKM2012.93.SKAT er der udmeldt en ændret praksis for beregning af stempelafgift vedrørende kombinerede forsikringer, med virkning fra 1. januar 2013. Denne ændring bliver dog uden betydning, idet stempelafgiftsloven ophæves fra og med 1. januar 2013. Se H.3.5.4.
  • Det præciseres, at søforsikring også omfatter lystfartøjsforsikringer, se H.3.2.4.

 

Omskrivning af Punktafgiftsvejledningen

Punktafgiftsvejledningen er i øjeblikket under omskrivning. Det sker som led i, at alle SKATs juridiske vejledninger er ved at blive omskrevet til en mere læsevenlig og netbaseret udgave, der samler alle de juridiske vejledninger i én samlet vejledning, Den juridiske vejledning.

Størstedelen af Punktafgiftsvejledningen er med denne version, 2012-2, omskrevet og flyttet til Den juridiske vejledning 2012-2 E.A Punktafgifter, hvortil der henvises. Bemærk, at reglerne, som tidligere var beskrevet i afsnittene A.10 og A.11 nu findes beskrevet i Den juridiske vejledning under afsnit A.B Processuelle regler,  A.B.3.5 (regnskabsbestemmelser) og A.B.4.4 (angivelse og opkrævning).

 

ISBN-nummer
978-87-7121-507-6
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Punktafgiftsvejledning 2012-2" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.