Dato for udgivelse
21 dec 2005 11:59
SKM-nummer
SKM2005.515.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-016810
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Skat
Overemner-emner
Afgifter + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning
Emneord
Opkrævning, rentesats
Resumé

I overensstemmelse med opkrævningslovens § 7, stk. 2, fastsættes renten til 0,1 pct. pr. 1. januar 2006.

Reference(r)
Opkrævningsloven § 7, stk. 2
Henvisning

Indeholdelse af A-skat, AM-bidrag og SP-bidrag 2005-3 G.6

Henvisning

Lønsumsafgiftsvejledningen 2005-3 F.12

Under henvisning til § 7, stk. 2, i lovbekendtgørelse nr. 289 af 28. april 2003 om opkrævning af skatter og afgifter mv. meddeles det herved, at rentesatsen udgør 0,1 pct. pr. påbegyndt måned med virkning fra 1. januar 2006.