åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "F.12 Renter og gebyrer" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Renter Betales lønsumsafgiften ikke rettidigt, skal der betales en månedlig rente for hver påbegyndt måned med tillæg af 0,8 procentpoint fra forfaldsdagen, jf. opkrævningslovens § 7, stk. 1. Den månedlige rente er variabel og fastsættes efter fremgangsmåden i opkrævningslovens § 7, stk. 2.

Indtil den 1. september 2001 har renten været fastsat til 1,3 pct. pr. påbegyndt måned.

I bekendtgørelse nr. 714 af 2. august 2001 er det fastsat, at variabel morarente træder i kraft den 1. september 2001. Renten blev fastsat til 1,1 pct. pr. påbegyndt måned for renter, der påløber fra og med den 1. september 2001 til den 1. januar 2002.

Fra den 1.1.2002 til 31.12.2002 har renten været fastsat til 1,0 pct.pr. påbegyndt måned.

For 2003 er den variable rente efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 opgjort til 0,2 pct. Renten incl. det i opkrævningslovens § 7, stk. 1 nævnte tillæg på 0,8 procentpoint er herefter fortsat 1,0 pct. pr. påbegyndt måned.

For 2004 er den variable rente efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 også opgjort til 0,2 pct. Renten incl. det i opkrævningslovens § 7, stk. 1 nævnte tillæg på 0,8 procentpoint er herefter fortsat 1,0 pct. pr. påbegyndt måned.

For 2005 er den variable rente efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 opgjort til 0,1 pct. Renten incl. det i opkrævningslovens § 7, stk. 1 nævnte tillæg på 0,8 procentpoint er herefter 0,9 pct. pr. påbegyndt måned.

For 2006 er den variable rente efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 ligeledes opgjort til 0,1 pct. jf. SKAT-meddelelse SKM2005.515.SKAT. Renten incl. det i opkrævningslovens § 7, stk. 1 nævnte tillæg på 0,8 procentpoint er herefter fortsat 0,9 pct. pr. påbegyndt måned.

For 2007 er den variable rente efter opkrævningslovens § 7, stk. 2 opgjort til 0,2 pct. jf. SKAT-meddelelse SKM2006.757.SKAT. Renten incl. det i opkrævningslovens § 7, stk. 1 nævnte tillæg på 0,8 procentpoint er herefter 1,0 pct. pr. påbegyndt måned.

For 2010 er den variable rente efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, opgjort til 0,1 pct. Renten incl. det i opkrævningslovens § 7, stk. 1, nævnte tillæg på 0,8 pct. er herefter 0,9 pct. pr. påbegyndt måned.

►For 2012 er den variable rente efter opkrævningslovens § 7, stk. 2, opgjort til 0,1 pct., jf. SKAT-meddelelse SKM2011.821.SKAT. Renten incl. det i opkrævningslovens § 7, stk. 1, nævnte tillæg på 0,8 pct. er herefter 0,9 pct. pr. påbegyndt måned.◄

Rykkergebyr Der skal betales et gebyr på 65 kr. for erindringsskrivelser vedrørende betaling af lønsumsafgift, jf. opkrævningslovens § 6.

Fritagelse for betaling af renter, gebyrer mv. Det fremgår af § 8 i opkrævningsloven, at SKAT - når det på grund af særlige omstændigheder findes rimeligt - kan meddele fritagelse for betaling af

  1. afgift for foreløbig fastsættelse af tilsvar, der pålægges efter § 4, stk. 2, jf. afsnit F.6
  2. gebyr for erindringsskrivelse, der pålægges efter § 6, jf. ovenstående
  3. renter, der pålægges efter § 7.

Restancer til SKAT (f.eks vedrørende lønsumsafgift mv.) registreres i Det Centrale Fordringsregister, som SKAT´s Hovedcenter er dataansvarlig myndighed for. De registrerede fordringer har til formål at danne grundlag for modregning og udlæg, og de registrerede oplysninger vil blive slettet i registeret, når fordringerne er indfriet. Oplysningerne i registeret stilles til rådighed for andre offentlige myndigheder, såsom kommuner og politimyndigheder m.fl.