Dato for udgivelse
22 dec 2005 12:17
SKM-nummer
SKM2005.542.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-006745
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift
Overemner-emner
Afgifter
Emneord
EF-dom, firmabil, kvartalsafgift
Resumé

Told-og Skattestyrelsen meddelte den 27. september 2005, at der ville ske lovændrig inden årets udgang på baggrund af EF-dommen angående den danske firmabilsag. Der foregår imidlertid stadig drøftelser med EU-kommissionen om lovudkast.

Reference(r)

Registreringsafgiftsloven, LBK nr. 977/2002, § 3a, og § 4, stk.14, 2. punktum

Henvisning
Punktafgiftsvejledningen Del E

Den 15.  september 2005 afsagde EF-domstolen dom i den danske firmabilsag (EF-domstolens sag C-464/02).

Det blev i dommen fastslået, hvornår der skal betales registreringsafgift af en udenlandsk firmabil, der bruges af en dansk bosiddende arbejdstager ansat i en udenlandsk virksomhed.

Ved udgivelsen af meddelelse den 27. september 2005 var forventningen, at der inden årsskiftet 2005/06 ville være gennemført ændret lovgivning på baggrund af EF-dommen.

Skatteministeriet forventer nu, at der i foråret 2006 vil kunne fremsættes lovforslag, idet Skatteministeriet fortsat er i en dialog med Kommissionen vedrørende konsekvenserne af dommen.

Indtil lovændringen er vedtaget må den hidtidige ordning med betaling af kvartalsafgift mv. fortsætte i overensstemmelse med retningslinierne i SKM2005.387.TSS.