Skat:

 • Anpartsprojekter vedrørende fast ejendom - f.eks. hotelejerlejlighedssager
 • Fortolkningsproblemer i relation til CFC-skat og LL § 16 H
 • Dødsbobeskatning- successionsregler
 • EBL § 8 - salg af dyre ejerlejligheder uden bopælspligt
 • LL § 8 S - fradrag for gaver til kulturdonationer
 • Sager om principskifte for opgørelse af igangværende arbejde
 • Personalegoder - ulovbestemt, men LL §§ 16, 30 og 31
 • Personalegoder med lønfradrag - ulovbestemt, men eventuelt LL §§ 16, 30 og 31
 • Direktørgoder (begrebet direktør i relation til lovgivning herom) - ulovbestemt, men eventuelt LL §§ 16, 30 og 31
 • Uafdækkede direktørpensionsordninger - ulovbestemt, men eventuelt LL § 7 O og PBL § 53 A og C

 

Moms:

 • Momslovens § 13, stk. 1, nr. 18 - Tilladelse til afholdelse af velgørende arrangement momsfrit
 • Momslovens § 38, stk. 3 - tilladelse til sektoropdeling i forbindelse med anvendelse af fradragsreglerne
 • Momslovens § 47, stk. 3 - tilladelse til fællesregistrering af virksomheder
 • Momslovens § 51 - tilladelse til frivillig registrering af erhvervsmæssig udlejning af fast ejendom

 

Lønsumsafgift:

 • Lønsumsafgiftslovens § 2, stk. 2 og § 3, stk. 4 - tilladelse til fællesregistrering af virksomheder

 

Punkafgifter:

 • Punktafgiftssager om EU-harmoniserede afgifter, som har en vis kompleksitet
 • Punktafgiftssager med nye produkter/nye afgiftsforhold, som der ikke tidligere er taget stilling til
 • Sager, der vedrører registrering for punktafgifter
 • Punktafgiftssager med samspil med andre ministerieområder - f.eks. på miljøafgiftsområdet/energiafgifter
 • Sager, hvor der træffes afgørelse på basis af "realitetsgrundsætningen"