Dato for udgivelse
03 Nov 2005 10:37
SKM-nummer
SKM2005.449.SKAT
Myndighed
SKAT
Sagsnummer
05-003086
Dokument type
SKAT-meddelelse
Overordnede emner
Afgift + Ejendomsvurdering + Moms og lønsumsafgift + Skat
Overemner-emner
Afgifter + Moms og lønsumsafgift + Arbejdsgivers indeholdelse af A-skat mv. hos lønmodtagere + Ejendomsvurdering, ejendomsværdiskat og ejendomsavancebeskatning + Personskat, virksomhedsskat, aktionærer og selskaber samt ejendomsavancebeskatning + Kontrol og revision
Emneord
Aftale, told- og skatteforvaltningen, Skatterådet, direktør, formand, forelæggelse, retningslinier
Resumé
I henhold til forarbejderne til skatteforvaltningsloven skal formanden for Skatterådet og direktøren for told- og skatteforvaltningen aftale retningslinier for hvilke sager, der skal forelægges rådet.
Reference(r)
Skatteforvaltningsloven
Henvisning

Processuelle regler på SKATs område 2005-2 A.1.3

Redaktionelle noter
Denne erstattes af SKM2007.72.SKAT