Skat:

 • Afskrivningslovens § 40 C - spørgsmål vedr. betalingsrettigheder
 • Aktielønsordninger (- § 7A ordninger)
 • Spørgsmål vedr. andelsboligforeningers og ejerlejlighedsforeningers skatteforhold
 • Fortolkningsproblemer i relation til CFC-skat
 • Sager om fortolkning af dødsbobeskatningsloven
 • Dødsbobeskatning - successionsregler
 • EBL § 8 - salg af dyre ejerlejligheder uden bopælspligt
 • Anpartsprojekter vedrørende fast ejendom - f.eks. hotelejerlejlighedssager
 • Kvalifikation af finansielle produkter (KGL)
 • LL § 8 S - fradrag for gaver til kulturdonationer
 • Personalegoder - ulovbestemt, men eventuelt LL §§ 16, 30 og 31
 • Personalegoder med lønfradrag - ulovbestemt, men eventuelt LL §§ 16, 30 og 31
 • Direktørgoder (begrebet direktør i relation til lovgivning herom) - ulovbestemt, men eventuelt LL §§ 16, 30 og 31
 • Uafdækkede direktørpensionsordninger - ulovbestemt, men eventuelt LL § 7 O og PBL § 53 A og C
 • Afgrænsning mellem indkomst i personligt tjenesteforhold/selskabsindkomst
 • Skattepligtssager - KSL §§ 1 og 2
 • Spørgsmål, der vedrører tonnageskatteloven

 

Moms:

 • Momslovens kap. 2 - spørgsmål om afgrænsning af afgiftspligtige personer
 • Momslovens kap. 3 - spørgsmål om, hvorvidt der foreligger afgiftspligtige transaktioner
 • Momslovens kap 4 - spørgsmål om hvorvidt stedet for afgiftspligtige transaktioner er her i landet
 • Momslovens kap. 6 - spørgsmål om tab på uerholdelige fordringer
 • Momslovens kap. 8 - spørgsmål om omfanget af 0-momssats leverancer, herunder levering af aviser
 • Momslovens kap. 9 - spørgsmål om fradrag og spørgsmål om regulering for investeringsgoder
 • Momslovens kap. 17 - spørgsmål om hvorvidt forudsætningerne for at anvende de særlige bestemmelser for brugte varer, kunstgenstande, samlerobjekter og antikviteter kan anvendes

 

Lønsumsafgift:

 • Lønsumsafgiftsloven - spørgsmål om afgrænsningen af afgiftspligtige virksomheder
 • Lønsumsafgiftsloven - spørgsmål om afgiftsgrundlaget

 

Punktafgifter:

 • Punktafgiftssager om EU-harmoniserede afgifter, som har en vis kompleksitet
 • Punktafgiftssager med nye produkter/nye afgiftsforhold, som der ikke tidligere er taget stilling til
 • Sager, der vedrører registrering for punktafgifter
 • Punktafgiftssager med samspil med andre ministerieområder - f.eks. på miljøafgiftsområdet/energiafgifter