Formanden for Skatterådet og direktøren for told- og skatteforvaltningen er enige om:

i. Denne aftale offentliggøres på Skatterådets hjemmeside.