Formanden for Skatterådet og direktøren for told- og skatteforvaltningen er enige om:

i. Denne aftale tages op til revision senest november 2006.