Told- og skatteforvaltningen udøver forvaltningen af lovgivningen om skatter, jf. skatteforvaltningslovens § 2, stk. 1, og har således også ansvaret for planlægningen af ligningen.

Formanden for Skatterådet og direktøren for told- og skatteforvaltningen er enige om:

  1. Skatterådet orienteres løbende om gennemførelse af service- og kontrolstrategier. Dette sker med henblik på, at Skatterådet kan kommentere ligningsplanerne og komme med anbefalinger til told- og skatteforvaltningen.
  2. Udover ved lovbestemte kompetencer til at udstede retningslinier for ligningen får Skatterådet anvisninger til høring, medmindre det af tidsmæssige årsager ikke er muligt eller det i øvrigt ikke er hensigtsmæssigt.