Inddrivelsesbekendtgørelsens § 22 fastslår, at

  • ydelser på studiegæld,
  • tilbagebetalingspligtige sociale ydelser og
  • ydelser, der betales på afdragsordninger omfattet af OIL § 2, stk. 3, og
  • ydelser, der betales på afdragsordninger omfattet af inddrivelsesbekendtgørelsens § 5, eller
  • ydelser, som inddrives ved lønindeholdelse,

kan fradrages efter § 12, stk. 2.

TrangsbeneficietYdelser på privat gæld, der vedrører erhvervelser omfattet af transbeneficiet i RPL § 509, kan endvidere fradrages efter § 12, stk. 2. Om trangsbeneficiet henvises til G.5.2.4.