åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.

Danmark har indgået en række bilaterale aftaler til undgåelse af dobbeltbeskatning og forebyggelse af skatteunddragelse. Nogle af aftalerne indeholder bestemmelser om gensidig bistand til inddrivelse af skatter.

Danmark har på nuværende tidspunkt indgået sådanne bilaterale aftaler med følgende lande: Belgien, Estland, Filippinerne, Frankrig (opsagt fra 1. januar 2008), Nederlandene, Indien, Letland, Litauen, Luxembourg, Marokko, Sydafrika, Tyrkiet, Tyskland, Uganda, Ukraine, USA og Venezuela jf. punkt 2.4.6.