Dato for offentliggørelse
23 jan 2012 07:15
Overordnede emner
Inddrivelse
Resumé

Inddrivelsesvejledningen beskriver grundlaget for restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse af offentlige krav samt reglerne for bobehandling, betalingsordninger, gældssanering og eftergivelse mv.

Inddrivelsesvejledningen erstatter den tidligere Håndbog om inddrivelse og bobehandling, der gjaldt for ToldSkats inddrivelse af skatte- og afgiftskrav mv. Samtlige gældende cirkulærer mv. er indarbejdet i de relevante afsnit og ophæves derfor.

Hvad er nyt?

I den foreliggende udgave af Inddrivelsesvejledningen, 2012-1, er følgende afgørelser indarbejdet:

SKM. Nr.

Resumé

Indarbejdet i afsnit

SKM2011.503.VLR

Inddrivelse af skattekrav - Udlæg - Tvist om kravet - Verserende retssag - Underretningspligt

G.2.5

 Andre ændringer:

Overskrift

Resumé

Indarbejdet i afsnit

Ajourføring

Ajourføring af betalingsarter i KMD-IND

Q.2

ISBN-nummer
978-87-7121-340-9
åben Vis afgørelser, domme, kendelser og meddelelser mv. til "Inddrivelsesvejledning 2012-1" udsendt efter offentliggørelsen af denne version af vejledningen.
åben Vis oversigt med domme, kendelser og afgørelser, som Skatteforvaltningen har valgt ikke at indarbejde i vejledningens tekst. Vi gør opmærksom på, at materialet i denne oversigt ikke nødvendigvis er udtryk for gældende ret.